Pendaftaran Kemasukan Darjah Satu 2012 & 2013 Dibuka

Kepada ibubapa yang mempunyai anak berumur 5 dan 6 tahun, bolehlah mendaftarkan anak anda untuk kemasukan ke SKWMZR10 dengan segera.

 

Advertisements

One response to “Pendaftaran Kemasukan Darjah Satu 2012 & 2013 Dibuka

  1. Tahniah kepada barisan kepimpinan PIBG yang baru dilantik. Saya secara peribadi saya berharap, PIBG tahun ini akan dapat memberikan kerjasama dan membantu pihak sekolah dalama menjenamakan R10 sebagai sebuah sekolah yang disegani dalam bidang akademik dan juga ko-kurikulum.

    Objektif FPN menyatakan ;

    “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangankan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”

    Bagi merealisasikan FPN ini, potensi murid bukan sahaja terletak pada akademik, malah mungkin ada dalam bidang ko-kurikulum…..

    Tahniah sekali lagi pada barisan kepimpinan baru PIBG R10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s