Pelaksanaan Skim Insurans Murid Sekolah dibawah SPAD

Pelaksanaan Skim Insurans Murid Sekolah (SIMS) adalah program Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini memberi skim perlindungan insurans kepada murid sekolah yang menggunakan bas/van sekolah yang berlesen dengan SPAD di seluruh Semenanjung Malaysia dan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) bagi Sabah dan Sarawak mulai 02 Januari 2013 sehingga 01 Januari 2014. Sila rujuk panduan lengkap pelaksanaan SIMS (SPAD), senarai skop perlindungan, amaun manfaat dan borang serta kaedah membuat tuntutan adalah seperti dilampirkan.

1.  Surat Makluman SPADS

2.  Panduan Skim Insuran Murid Sekolah

3.  Borang Tuntutan Skim Insuran Murid Sekolah

IbuBapa dipohon agar mengambil-maklum.

(Sumber: http://www.moe.gov.my/v/pemberitahuan-view?id=3187&page=1&keyword=&)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s